ពេញនិយម

អានហើយ Share បន្តយកបុណ្យផង ៖ វិធីពិនិត្យមើលសុដន់ ដើម្បីការពារជំងឺមហារីក

សុដន់របស់ស្ត្រីគ្រប់រូបមានភាពខុសប្លែកគ្នា ចំពោះទំហំ រូបរាង និងភាពរឹងមាំ។ វាក៏អាចធ្វើឲ្យសុដន់ម្ខាងមានទំហំធំជាងដុំម្ខាងទៀតដែរ។

អត្ថបទថ្ងៃនេះ

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរតែញ៉ាំអ្វីពេលឃ្លាន?

នៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះ ហើយឃ្លាន អ្នកត្រូវតែញ៉ាំចំណីត្រូវ ទើបវាអាចធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃអាចមានការលូតលាស់ល្អ។ តើមានអ្វីដែលអ្នកអាចពិសារបានទៅ?
close-link