សុខភាពទូទៅ

721,769FansLike

ពេញនិយម

អានហើយ Share បន្តយកបុណ្យផង ៖ វិធីពិនិត្យមើលសុដន់ ដើម្បីការពារជំងឺមហារីក

សុដន់របស់ស្ត្រីគ្រប់រូបមានភាពខុសប្លែកគ្នា ចំពោះទំហំ រូបរាង និងភាពរឹងមាំ។ វាក៏អាចធ្វើឲ្យសុដន់ម្ខាងមានទំហំធំជាងដុំម្ខាងទៀតដែរ។

អត្ថបទថ្ងៃនេះ

មនុស្សចាស់គួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ជណ្តើរឲ្យមានសុវត្ថិភាពផង

មនុស្សចាស់មួយចំនួនគឺមានការប្រឈមខ្ពស់នឹងការដួលណាស់ ជាពិសេសការរស់នៅក្នុងផ្ទះតែម្តង។ ក្នុងនោះដែរ ការដួល ៦ករណីក្នុងចំណោម ១០ គឺកើតឡើងនៅផ្ទះ ហើយហេតុផលគឺច្រើនតែជាការប្រើប្រាស់ជណ្តើរមិនមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការណែនាំខ្លះៗអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ចំពោះមនុស្សចាស់៖
close-link