ការធ្វើតេស្ត

ពេញនិយម

អានហើយ Share បន្តយកបុណ្យផង ៖ វិធីពិនិត្យមើលសុដន់ ដើម្បីការពារជំងឺមហារីក

សុដន់របស់ស្ត្រីគ្រប់រូបមានភាពខុសប្លែកគ្នា ចំពោះទំហំ រូបរាង និងភាពរឹងមាំ។ វាក៏អាចធ្វើឲ្យសុដន់ម្ខាងមានទំហំធំជាងដុំម្ខាងទៀតដែរ។

អត្ថបទថ្ងៃនេះ

ការក្តៅពេញខ្លួនដោយសារតែរាំងរដូវ គួរតែគ្រប់គ្រងបែបណា?

ការក្តៅពេញខ្លួនគឺជាអាការៈញឹកញាប់មួយដែលកើតឡើងលើស្រ្តីរ៉ាំងរដូវ។ កាលណាការរាំងរដូវកើតឡើងកាន់តែលឿន ការក្តៅពេញខ្លួនក៏កាន់តែចាប់ផ្តើមកើតមានដែរ ហើយកើតឡើងរហូតតែម្តង។ ដូច្នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងអាការៈមួយនេះ យកល្អគួរតែព្យាយាមធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ៖
close-link