ការធ្វើតេស្ត

No posts to display

ពេញនិយម

អានហើយ Share បន្តយកបុណ្យផង ៖ វិធីពិនិត្យមើលសុដន់ ដើម្បីការពារជំងឺមហារីក

សុដន់របស់ស្ត្រីគ្រប់រូបមានភាពខុសប្លែកគ្នា ចំពោះទំហំ រូបរាង និងភាពរឹងមាំ។ វាក៏អាចធ្វើឲ្យសុដន់ម្ខាងមានទំហំធំជាងដុំម្ខាងទៀតដែរ។

អត្ថបទថ្ងៃនេះ

ការរស់នៅគួរតែមានភាពសកម្មរាងកាយបន្តិចទើបមិនងាយឈឺ

មនុស្សធំមានសុខភាពល្អ គួរណាដែលមានទម្លាប់ហាត់ប្រាណក្នុងកម្រិតមធ្យមឲ្យបាន ១៥០នាទីឡើងទៅ ក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ការហាត់ប្រាណទៀងទាត់អាចជួយពង្រឹងដល់គុណភាពនៃជីវិតរស់នៅបានយ៉ាងល្អ ហើយវាក៏ប្រហែលជា៖
close-link