ពត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

No posts to display

ពេញនិយម

អានហើយ Share បន្តយកបុណ្យផង ៖ វិធីពិនិត្យមើលសុដន់ ដើម្បីការពារជំងឺមហារីក

សុដន់របស់ស្ត្រីគ្រប់រូបមានភាពខុសប្លែកគ្នា ចំពោះទំហំ រូបរាង និងភាពរឹងមាំ។ វាក៏អាចធ្វើឲ្យសុដន់ម្ខាងមានទំហំធំជាងដុំម្ខាងទៀតដែរ។

អត្ថបទថ្ងៃនេះ

គួរតែរក្សាខ្លួនដូចម្តេចក្នុងពេលព្យាបាលដោយបាញ់កាំរស្មី?

ការព្យាបាលដោយបាញ់កាំរស្មីដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តច្រើន។ យកល្អគួរតែព្យាយាមគេងឲ្យបានច្រើន ញ៉ាំអាហារផ្តល់សុខភាព និងមានតុល្យភាពរបបអាហារ ព្រមទាំងរស់នៅឲ្យមានសុខភាពល្អច្រើនតាមតែអាចធ្វើបានក្នុងពេលព្យាបាលជំងឺ។
close-link