សារធាតុ tryptophan ដើម្បីបង្កើត serotonin (អ័រម៉ូនធ្វើឲ្យអ្នកអារម្មណ៍អ្នករីករាយ) ត្រូវបានរកឃើញជាទូទៅនៅក្នុងអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីន។ ទោះបីជាសាច់ គឺជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនក៏ដោយ ក៏វាអាចមានប្រភពមកពីអាហារផ្សេងទៀតជាច្រើនផងដែរ។

អាហារខាងក្រោមនេះគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃ tryptophan ដែលអ្នកគួរទទួលទានឲ្យបានច្រើន ជាពិសេសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាអារម្មណ៍មិនល្អ ស្ត្រេស និងគេងមិនសូវលក់ ៖

1. ត្រីសាលម៉ុន
2. សាច់បក្សី
3. ស៊ុត
4. បន្លែស្លឹកបៃតងងងឹត ដូចជា ស្ពៃស្ពីណាច និងស្ពៃខ្មៅ
5. គ្រាប់រុក្ខជាតិ
6. ទឹកដោះគោ
7. ផលិតផលធ្វើពីសណ្តែក
8. គ្រាប់ផ្លែឈើ៕