ការស្រាវជ្រាវថ្មីបានបង្ហាញថាតិចជាង ១០ ភាគរយនៃស្ត្រីវ័យចំណាស់ បានបង្កកស៊ុត (ពងកូន) របស់ពួកគេមួយចំនួន ដើម្បីធានារ៉ាប់រង ចំពោះការមិនអាចមានកូនបាននៅពេលចាស់ ក្នុងគោលបំណងប្រើវា ដើម្បីព្យាយាមមានផ្ទៃពោះ។

ការស្រាវជ្រាវបានរាប់បញ្ចូលស្ត្រី ៥៦៣ នាក់ដែលមានស៊ុតកកនៅចន្លោះឆ្នាំ ២០០៩ និងឆ្នាំ ២០១៧ នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ឈាមនៅអឺរ៉ុប។ ជាមធ្យមស្ត្រីមានអាយុ ៣៦ ឆ្នាំ។

យោងតាមការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាមានតែ ៧,៦ ភាគរយនៃស្ត្រីទាំងនោះ ត្រលប់មកបំបែកស៊ុតរបស់ពួកគេ ហើយព្យាយាមមានផ្ទៃពោះ។ ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានតែ ១ ភាគ ៣ ប៉ុណ្ណោះ ដែលបានទទួលជោគជ័យ។

ការសិក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារ នៅឯកិច្ចប្រជុំមួយរបស់សមាគមន៍អឺរ៉ុបនៃការបន្តពូជ និងអំប្រ៊ីយ៉ុង (ESHRE) នៅទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញ។

អ្នកស្រី Michel De Vos អ្នកនិពន្ធការសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រប្រូសហ្សេលនៅបែលហ្ស៊ិកបាននិយាយថា ស្ត្រីភាគច្រើនដែលមិនវិលត្រលប់ទៅរកស៊ុតរបស់ពួកគេបានរកឃើញដៃគូដែលត្រូវបន្តភាពជាម្តាយ។

គាត់បាននិយាយថា ស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់កាន់តែច្រើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុបកំពុងមានកូនស៊ុតរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានអាយុលើសពី ៣៥ ឆ្នាំត្រូវការការរំពឹងទុកជាក់ស្តែង។

គាត់បាននិយាយថា គុណភាពនៃស៊ុតបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាមួយនឹងអាយុ ហើយអត្រាជោគជ័យនឹងទាបជាង ៣៣ ភាគរយចំពោះស្ត្រីដែលបង្កកស៊ុតរបស់ពួកគេលើសពីអាយុនេះ៕