ប្រសិនបើអ្នកប្រើជក់ធ្វើពីដែក ដើម្បីលាងសម្អាតប្រដាប់អាំងអាហាររបស់អ្នក សូមប្រុងប្រប្រយ័ត្ន។

យោងតាមសមាគមន៍វេជ្ជសាស្រ្តអាមេរិច (AMA) បានឲ្យដឹងថា រោមដែកអាចដាច់ចេញ ហើយជាប់នឹងអាហារដែលអ្នកអាំង ដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាព។

ប្រធានសមាគមន៍វេជ្ជសាស្រ្តអាមេរិច (AMA) លោក Barbara McAneny បាននិយាយថា នៅពេលខ្លះ វាបង្កឲ្យមានរបួសតិចតួច ហើយក្នុងករណីខ្លះ វាអាចនាំឲ្យមានការវះកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់។

ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ និងការធ្វើដំណើរទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ សូមជូតជក់របស់អ្នក បន្ទាប់ពីអ្នកប្រើវា ហើយពិនិត្យវាឲ្យបានល្អ សម្រាប់ការប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលចម្អិនអាហារ។

នៅឯកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន AMA បានអំពាវនាវឲ្យមន្រ្តីសហព័ន្ធទាមទារស្លាកសញ្ញានៅលើជក់អំពីគុណភាពរបស់វា។

នៅចន្លោះឆ្នាំ ២០០២ និង ២០១៤ មានករណីចំនួន ១ ៦០០ នាក់បានទៅមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយសារការរងរបួសធ្មេញ រហូតឈានដល់ការវះកាត់ក្បាល និងក។

ភាគច្រើននៃរបួសទាំងនោះ គឺនៅមាត់ បំពង់ខ្យល់ និងបំពង់ក ហើយអ្នកជំងឺខ្លះត្រូវការវះកាត់៕