មនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ ឬអស់កម្លាំងនៅចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ កង្វះថាមពល អាចប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក និងធ្វើឲ្យអ្នកមានផលិតភាពតិច។

ការពិតគឺថាប្រភេទ និងបរិមាណនៃអាហារដែលអ្នកបរិភោគមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកំណត់កម្រិតថាមពលរបស់អ្នកអំឡុងពេលថ្ងៃ។

ទោះបីអាហារទាំងអស់ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវថាមពលក៏ដោយ ក៏អាហារមួយចំនួនមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមដែលអាចជួយបង្កើនកម្រិតថាមពលរបស់អ្នក និងរក្សាការប្រុងស្មារតី និងការផ្តោតអារម្មណ៍ពេញមួយថ្ងៃ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាបញ្ជីនៃអាហារដែលត្រូវបានគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ ថាអាចជួយលើកកម្ពស់កម្រិតថាមពល និងជួយឲ្យអ្នកអាចស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃ។

  1. – ត្រី
  2. – អង្ករសំរូប
  3. – ដំឡូងផ្អែម
  4. – ស៊ុត
  5. – ផ្លែប៉ោម
  6. – ទឹក។

ប្រសិនបើការអស់កម្លាំង ជាញឹកញាប់រំខានដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក សូមធ្វើការណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យ។

យ៉ាងណាមិញ យើងខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ព្រមទាំងត្រូវបានទទួលស្គាល់ និងប្រើប្រាស់ដោយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកជំងឺទូទៅជាច្រើននាក់ ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកមានកម្លាំង និងកាត់បន្ថយការប្រឈមទៅនឹងការអស់កម្លាំង នោះគឺ Uvimag B6 ©។

This image has an empty alt attribute; its file name is Uvimag-B6-for-FB-Post_190406.jpg
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផលិតផល សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.magnesium-uvimag-b6.fr

Uvimag B6 © ជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលការអស់កម្លាំង ការឈឺសាច់ដុំ ធ្វើឲ្យគេងលក់ស្រួល និងមានអារម្មណ៍ល្អ។ Uvimag B6 © ក៏ជាឱសថដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងការព្យាបាលរោគរមួលក្រពើ ឬការរមួលសាច់ដុំនៅពេលយប់។

សូមពិគ្រោះជាមួយឱសថការី ឬវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ ដើម្បីសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់៕