រាងកាយ និងចិត្តគំនិតរបស់យើង ត្រូវការបរិមាណប្រាកដមួយក្នុងមួយយប់ៗ ដើម្បីឲ្យវាធ្វើការបានល្អ។ ទោះបីជាអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថា អ្នកបានប្រសើរនៅថ្ងៃច័ន្ទ ក្រោយពីការគេងនៅថ្ងៃអាទិត្យក៏ដោយ ប៉ុន្តែ រឿងនេះ នឹងមិនជួយដល់ការធ្វើការងាររបស់អ្នកពេញមួយសប្តាហ៍បាននោះទេ។

អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?

ខាងក្រោមនេះជាមូលហេតុ ៖

ខ្លួនរបស់យើងអាចទៅដល់ចំនុចមួយទៅលើការគេង។ ពួកវាមិនអាចស្តុកការគេងបន្ថែម ដើម្បីជួយយើងឲ្យធ្វើការបានល្អ នៅថ្ងៃបន្ទាប់បាននោះទេ។ ប្រសិនបើគេងច្រើននៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ ប៉ុន្តែ មិនគេងនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនោះ ខ្លួនរបស់អ្នកមិនអាចធ្វើការបានល្អនៅថ្ងៃអង្គារនោះទេ។

អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ

អ្នកអាចមិនសម្គាល់ឃើញថាអ្នកអស់កម្លាំង ប៉ុន្តែ អ្នកនឹងមិនអាចធ្វើការបានដល់ចំនុចរបស់អ្នក ហើយប្រសិនបើអ្នកបន្តធ្វើរបៀបនេះរាល់សប្តាហ៍ទៀតនោះ ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមិនអាចទ្រាំទ្របានដល់ថ្ងៃសុក្រនោះទេ។

តើនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

ការគេង ផ្តល់នូវការធ្វើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ មិនថាធ្វើការងារបានល្អ ការប្រកួតប្រជែង ការប្រមូលផ្តុំអារម្មណ៍ពេលបើកបរ ឬផ្តល់ភាពប្រសើរឡើងដល់ការលេងវីដេអូហ្គេម។

នេះជាមូលហេតុ ដែលអ្នកឯកទេសណែនាំឲ្យមនុស្សវ័យជំទង់គេងអោយបាន ៨ ម៉ោងកន្លះ ទៅ ៩ ម៉ោងក្នុងមួយយប់៕