ការរាំងរដូវ គឺជាអវត្តមាននៃវដ្តរដូវដែលអ្នកអាចខកខានមករដូវមួយវដ្ត ឬមួយខែ ឬក៏ច្រើនជាងនេះ។

អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?

ស្ត្រីដែលខកខានមករដូវយ៉ាងហោចណាស់បីដងក្នុងរយៈពេលបីខែជាប់គ្នា ឬក៏ក្មេងស្រីដែលមានអាយុ១៥ឆ្នាំហើយនៅមិនទាន់ចាប់ផ្តើមមករដូវទៀត។

អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ

មូលហេតុនៃការរាំងរដូវ ជាធម្មតា គឺការមានផ្ទៃពោះ។ មូលហេតុដទៃទៀតនៃការរាំងរដូវអាចរួមបញ្ចូលទាំងការមានបញ្ហាជាមួយនឹងសរីរាង្គបន្តពូជ ឬជាមួយនឹងក្រពេញដែលជួយសម្របសម្រួលកម្រិតអរម៉ូន។

ការព្យាបាលមូលហេតុពិតប្រាកដជាញឹកញាប់ គឺអាចដោះស្រាយបញ្ហារាំងរដូវបាន។ ការរាំងរដូវ ក៏អាចកើតមានឡើងសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនទៀតដែរ។

មនុស្សមួយចំនួនអាចមករដូវធម្មតា ខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតអាចមានផលរំខានដោយសារថ្នាំ ឬជាសញ្ញានៃជំងឺណាមួយ។

ការរាំងរដូវដោយធម្មជាតិពិតណាស់ ជាធម្មតានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកប្រចាំថ្ងៃ អ្នកក៏អាចជួបប្រទះមូលហេតុធម្មជាតិមួយចំនួនអាចមានដូចជា៖
– ការមានផ្ទៃពោះ
– ការបំបៅដោះកូន
– ការអស់រដូវ។

– ការពន្យារកំណើត
– ថ្នាំមួយចំនួន
– មានទម្ងន់ស្រាល ឬស្គមពេក
– ស្ត្រេស៕