គូស្វាមីដែលនៅជាមួយគ្នា បានយូរអង្វែង បាននិយាយថា ស្នេហា ទាមទារការថែទាំ និងយកចិត្តទុកដាក់ ដូចជា រុក្ខជាតិត្រូវការជីអញ្ចឹងដែរ។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវចេះបង្កើត និងថែរក្សាវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួន ដែលជួយឲ្យ ស្នេហារបស់អ្នក កាន់តែស្អិតរមួត និងមិនងាយបែកគ្នា។

១. ចំណាយពេលចុងសប្តាហ៍ ជាមួយប្តី ឬប្រពន្ធរបស់អ្នក

២. សន្យា និងប្តេជ្ញាចិត្តមើលថែគ្នា

៣. មើលកំប្លែង ហើយសើចខ្លាំងៗ ជាមួយគ្នា

៤. ដើរលេងក្រៅ ជាមួយមិត្តភក្តិ

៥. បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់

៦. ទុកអាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាលេខរៀងទី ១៕