មនុស្សស្រីភាគច្រើន តែងតែមានកាបូបមួយជាប់ខ្លួនជានិច្ច ដើម្បីដាក់សម្ភារៈនានា។ អ្នកខ្លះ ប្រើកាបូបដៃ អ្នកខ្លះប្រើបាបូបស្ពាយនឹងស្មា … សំណួរ តើអ្នកដឹងទេថា បើអ្នកប្រើកាបូប ឬដាក់របស់របរក្នុងនោះធ្ងន់ពេក តើវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ឬបង្កជាបញ្ហាអ្វីដែលឬទេ?

ការស្ពាយកាបូបធ្ងន់ៗ ក្នុងរយៈពេលយូរ ពិតជាគ្រោះថ្នាក់ និងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ ចំពោះរាងកាយរបស់អ្នក ដូចជា ៖

  1. ឈឺស្មា​ ឬរាងកាយទាំងមូល
  2. បង្កជាស្នាមជាំ ដោយសារតែខ្សែរកាបូប
  3. អាការៈឈឺក្បាល គឺជារឿងដែលកើតមានញឹកញាប់ ចំពោះអ្នកយួរកាបូបធ្ងន់ៗ
  4. ធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ផាសុកភាព ឬភាពពីធម្មជាតិរបស់អ្នក
  5. ឡើងតឹងណែន ឬស្ពឹកសាច់ដុំស្មា និងក
  6. ភ្នែករបស់អ្នក ក៏ទទួលរងសម្ពាធនេះផងដែរ
  7. ខូចដំណើរដោយសារតែកាបូបធ្ងន់ៗបែបនេះ៕