សេ​លេ​រី (celery) ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ ដើម្បីព្យាបាល​ជំងឺលើសឈាមជា​យូរ​មក​ហើយ​។ អ្នកឯកទេស​ខាង​ឪ​ស​ថ​វិទ្យា និយាយ​ថា​ សេ​លេ​រី​នេះ មាន​លក្ខ​ណៈពិសេស​ជាងគេ នៅ​ក្នុង​ការ​បញ្ចុះ​សម្ពាធ​ឈាម​ ។

សារធាតុ​នៅ​ក្នុង​បន្លែ​សេ​លេ​រី​ដែល​អាច​បញ្ចុះ សម្ពាធ​ឈាម​នោះ ​គឺជា​សារធាតុ​ម្យ៉ាង​ឈ្មោះ​3-n-butyl phthalide ដែល​ផ្តល់ខ្លិ​ន ដល់​បន្លែ​សេ​លេ​រី​នេះ​ដែរ​ ។ គេ​បានដឹង​អំពី​ប្រ​សិ​ទ្ឋិ​ភាព​របស់​វា​បន្ទាប់ ពី​គេ​បាន​ពិសោធន៍​ទៅ​លើ​សត្វ​កណ្តុរ ​។

បន្លែ​នេះ​មាន​ប្រ​សិ​ទ្ឋ​ភាព​បញ្ចុះសម្ពាធ​ឈាម​ដោយ​កាត់​បន្ថយ​អ័រម៉ូន ដែល​នាំ​អោយ​មាន​ភាព​តានតឹង​អារម្មណ៍​ ។ ដូច្នេះ​គេ​អោយ​យោបល់​ថា​វា មាន​ប្រ​សិ​ទ្ឋ​ភាព បំផុត​ចំពោះ អ្នកមាន​ជំងឺលើសឈាមដែល​ទាក់ទងនឹង​ភាព​តានតឹង​ផ្នែក​អារម្មណ៍​ ៕