ដោយ វេជ្ជ ងួន សេរ័ត្ន

ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ឋប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩។ វ៉ាក់សាំងនេះបានចាក់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ។ ប៉ុន្តែមានសំនួរជាច្រើនទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងនេះដែលប្រជាជនកម្ពុជាចង់ដឹងផងដែរ។

តើស្រ្តីមានផ្ទៃពោះអាចចាក់បានដែររឺទេ?

តាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអោយដឹងថា ពុំទាន់មានទិន្នន័យទាក់ទង នឹងប្រសិទ្ធភាព ឬគ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងការចាក់លើ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះនៅឡើយទេ។ តែវ៉ាក់ស៊ាំងនេះជាប្រភេទវ៉ាក់ស៊ាំងមេរោគអសកម្មដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងវ៉ាក់សាំងជាច្រើនដែលវាមានប្រវត្តិសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ។ ប្រសិទ្ធិភាពត្រូវ បានប៉ាន់ស្មានថាសម្រាប់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្រ្តីដែលគ្មានផ្ទៃពោះ។

WHOណែនាំអោយចាក់ចំពោះស្ត្រីដែលប្រយោជន៍របស់វ៉ាក់សាំងមានលើសពីហានិភ័យ។WHOមិនណែនាំអោយពន្យារពេលយកកូនរឺរំលូតកូនដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំងឡើយ។

តើអ្នកណាដែលមិនត្រូវបានណែនាំអោយចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ?

អ្នកដែលមានប្រវត្តិអាលែកហ្ស៊ីនឹងធាតុផ្សំរបស់វ៉ាក់សាំង។ អ្នកដែលមានកំដៅលើសពី៣៨.៥អង្សារត្រូវរង់ចាំរហូតទាល់តែបាត់ក្តៅខ្លួន។

តើវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពទេ?

វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានណែនាំអោយប្រើចំពោះមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ។ ទិន្ន័យទាក់ទងនឹងប្សុវត្ថិភាពចំពោះមនុស្សលើសពី៦០ឆ្នាំ នៅមានកំណត់នៅឡើយ។ ដូច្នេះ ប្រទេសណាដែលប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះលើមនុស្សដែលមានអាយុចាស់ជាង៦០ឆ្នាំ ចាំបាច់ត្រូវតាមដានអំពីសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះ។

តើវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណា?

នៅក្នុងការសាកល្បងបីដំនាក់កាលបានបង្ហាញថា ចាក់ពីរដូសក្នុងគម្លាត២១ថ្ងៃ មានប្រសិទ្ធភាព៧៩%ការពារនឹងកូវីដបន្ទាប់ពី១៤ថ្ងៃក្រោយចាក់ដូសទី២។ វ៉ាក់សាំងអាចការពារមិនអោយធ្ងន់ធ្ងរចូលពេទ្យបាន ៧៩%។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមិនបានធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ឋភាពចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ឬក៏មនុស្សដែលមានអាយុលើស ចាប់ពី៦០ឆ្នាំតៅទេ។

តើវាមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះមេរោគបំប្លែងថ្មីរឺទេ?

វ៉ាក់សាំងមិនទាន់ត្រូវបានវាយតម្លៃក្នុងបរិបទនៃមេរោគបំប្លែងថ្មីនានានឡើយ។

តើវាជួយបង្ការការឆ្លងនិងចម្លងទេ?

មិនទាន់មានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ទេ WHOនៅតែណែនាំអោយរក្សានូវមធ្យោ

បាយ ការពារដូចជាការពាក់ម៉ាស់ ការរក្សាគំលាត លាងដៃ អនាម័យពេលក្អកកណ្តាស់ ជៀសពីការជួបជុំនិងរកកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ដដែល។

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង