ជាទូទៅគ្រឿងស្រវឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ប្រព័ន្ឋភាពស៊ាំរបស់មនុស្ស។ ទន្ទឹមពេល ជាមួយគ្នានោះ វាក៏នាំអោយមានករណីឆ្លងជំងឺប្រព័ន្ឋផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ។

ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីមិនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាដែលអះអាងច្បាស់លាស់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងការផឹកគ្រឿងស្រវឹងបន្តិចបន្តួចទៅនឹងការប៉ះពាល់ប្រសិទ្ឋភាពនៃវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ឡើយ។

យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងអាមេរិកបានអោយដឹងថាការផឹកបន្តិចបន្តួចគឺមានន័យថាផឹកស្រាមួយកែវឬពីរកែវ ឬក៏ស្រាបៀរមួយកំប៉ុងទៅពីរកំប៉ុងក្នុងមួយថ្ងៃ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះដើម្បីសុវត្ថិភាពនោះ អ្នកមិនគួរផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើនឡើយក្នុង រយ:ពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងរួច។

ដើម្បីខ្លួនអ្នក ដើម្បីគ្រួសារអ្នក ដើម្បីឈ្នះកូវីដ១៩ យើងគួរតែទ្រាំមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងមួយ សប្ហា៍ទៅទើបល្អជាង៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង