អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅហើយមិនធ្លាប់មានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងសារធាតុណាមួយក្នុងវ៉ាក់សាំង អាចចាក់វ៉ាក់សាំង AsstraZeneca បាន។

ដោយសារវ៉ាក់សំាងមានកំណត់ អ្នកដែលមានហានិភ័យ ខ្ពស់ចំពោះ ការឆ្លងមេរោគគូវីដ១៩ដូចជាមនុស្សចាស់ជរា អ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយ ដូចជាទឹកនោមផ្អែម លើសឈាម និង បេះដូងជាដើម គួរទទួល បានវ៉ាក់សាំងមុនគេដើម្បីការពារខ្លួន។

តើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទេ?

ខណៈពេលដែលការមានផ្ទៃពោះធ្វើឱ្យស្ត្រីមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺកូវីដ -១៩ មានទិន្នន័យតិចតួចណាស់ដែលអាច វាយតម្លៃសុវត្ថិភាព វ៉ាក់ សាំងក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចទទួលវ៉ាក់សាំងប្រសិនបើអត្ថប្រយោជន៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានលើសពីហានិភ័យនៃវ៉ាក់សាំង។

សម្រាប់ហេតុផលនេះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការប៉ះពាល់ទៅនឹងជំងឺកូវីដ១៩ (ឧទាហរណ៍បុគ្គលិកសុខាភិបាល) ឬដែលមានជំងឺដែលអាចបន្ថែមហានិភ័យនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអាចត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេ។

នរណាខ្លះមិនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង?

អ្នកដែលមានប្រវត្តិប្រតិកម្មអាឡែស៊ីធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសមាសធាតុណាមួយនៃវ៉ាក់សាំងមិនគួរប្រើវាទេ។

វ៉ាក់សាំងនេះមិនត្រូវបានណែនាំសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំដែលកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលនៃការសិក្សាបន្ថែមទេ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង