កម្ពស់ មិនមែនជាអំណោយរបស់ព្រះពុទ្ធ ដែលអាចផ្តល់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាឡើយ។ យ៉ាងណាមិញ កម្ពស់ខ្ពស់ ឬទាប អាស្រ័យទៅលើ ៖

១. ហ្សែន (តំណរពូជ និងសញ្ជាតិ)
២. របបអាហារ និងការរស់នៅ
៣. ជំងឺ
៤. ការហាត់ប្រាណ។

នរណាក៏ចង់ឲ្យកូនខ្ពស់ និងមានរូបរាងសង្ហារដែរ ពីព្រោះ វាបង្កើតបានជាភាពទាក់ទាញ និងចំណាប់អារម្មណ៍ ពីមនុស្សគ្រប់គ្នាជុំវិញខ្លួន។

បើដូច្នេះមែន ចូរចាប់ផ្តើមឲ្យកូនរបស់អ្នក ញ៉ាំអាហាទាំងនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅ ពីព្រោះ វាសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាព និងឆ្អឹង។

១. ស៊ុត
២. ស្ពៃប៉ក់ចយ (Bok Choy)
៣. ទឹកដោះគោ
៤. អាហារធ្វើពីស្រូវអូក
៥.ទឹកដោះគោជូរ
៦. ស្ពៃស្ពីណច
៧. សណ្តែក គ្រាប់សណ្តែក និងប្រេងសណ្តែក
៨. មើមស្ពៃ៕