ដោយ វេជ្ជ. ងួន សេរ័ត្ន

អង្គការសុខភាពពិភពលោកដឹងអំពីរបាយការណ៍នៃប្រតិកម្មអាលែហ្សីធ្ងន់ធ្ងរចំពោះមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង កូវីដ១៩ ។ ប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរដូចជាប្រតិកម្មអាណាហ្វីឡាក់ទិច គឺជា ផលប៉ះពាល់មួយដែលកម្រនឹងកើតមានជាមួយវ៉ាក់សាំង។ ចំពោះ អ្នក ដែលមានហានិភ័យដូចជាធ្លាប់ប្រតិកម្មអាឡែស៊ី ទៅនឹង វ៉ាក់ សាំងឬសមាសធាតុណាមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់នៅក្នុងវ៉ាក់សាំងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

 អង្គការសុខភាពពិភពលោកណែនាំឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពវាយតម្លៃប្រវត្តិវេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នកជំងឺដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកជំងឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរចំពោះវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ដែរឬទេ។ អ្នកផ្តល់ថ្នាំបង្ការទាំងអស់គួរតែត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលឱ្យស្គាល់អាឡែរហ្សីធ្ងន់ធ្ងរនិងចាត់វិធានការជាក់ស្តែងដើម្បីព្យាបាលប្រតិកម្មបែបនេះប្រសិនបើវាកើតឡើង។ 

ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង កូវីដ១៩ នឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ ដោយអាជ្ញាធរជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីរកឱ្យឃើញនូវផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងផលប៉ះពាល់ដែលមិននឹកស្មានដល់។ នេះនឹងជួយឱ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាក់លាក់នៃប្រតិកម្មអាឡែហ្សីឬផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតចំពោះវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដែលប្រហែលជាមិន ត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងអំឡុងពេលសាកល្បងគ្លីនិក ។ ជារួម វិធានការជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានាការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់។

ប្រភពឯកសារដើម: អង្គការសុខភាពពិភពលោក

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង