តម្រងនោម ជាសរីរាង្គដែលសំខាន់បំផុត នៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើង ប៉ុន្តែ បើតម្រងនោមមានបញ្ហា ឬខូចខាត តើអ្នកនឹងមានរោគសញ្ញាបែបណាខ្លះទៅ?

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសញ្ញាទាំង ១០ ដែលបញ្ជាក់ថា តម្រងនោមរបស់អ្នក កំពុងតែជួបបញ្ហា ហើយអ្នកគួរតែប្រញាប់ ទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់។

១. ទឹកនោមប្រែពណ៌ សណ្ឋាន និងក្លិន
២. អណ្តាត មិនសូវដឹងរស ឬញ៉ាំអ្វីមិនឆ្ងាញ់
៣. ចង្អោរ
៤. ហើមរាងកាយ
៥. អស់កម្លាំង
៦. កន្ទួលរមាស់ស្បែក
៧. ឈឺចង្កេះ
៨. ពិបាកដកដង្ហើម
៩. មិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍លើការងារ ហើយការចងចាំខ្សោយ
១០. មានអារម្មណ៍ថាផ្តាសាយញឹកញាប់៕