ជួនកាល ការរមាស់ ការក្រហាយ និងសូម្បីតែការហូរទឹករំអិល អាចកើតឡើងដោយគ្មានការឆ្លងមេរោគនោះទេ។

ប៉ុន្តែ ជាញឹកញាប់ វាជាប្រតិកម្មអាឡែកស៊ីទៅនឹងការរលាកពីផលិតផលដូចជា ៖

1. សាប៊ូ
2. ការបាញ់ទឹកលាងទ្វារមាសខ្លាំងពេក
3. ការជូតទ្វារមាសនឹងក្រណាត់មិនស្អាត ឬខ្លាំងពេក
4. សាប៊ូកែច្នៃ
5. សារធាតុគីមី
6. ថ្នាំបាញ់ទ្វារមាស។

វាក៏អាចមកពីកម្រិតអ័រម៉ូនទាប ដោយសារតែការអស់រដូវ ឬដោយសារតែអ្នកបានវះកាត់ដកអូវ៉ែរចេញ។ នេះអាចធ្វើឲ្យទ្វារមាសស្ងួតរបស់អ្នក។

ការរួមភេទអាចមានការឈឺចាប់ ហើយអ្នកប្រហែលជាកត់សម្គាល់ឃើញមានការរមាស់ និងការរលាកទ្វារមាស៕