តើអ្នកកំពុងតែអន់ចិត្តចំពោះសុដន់ដ៏តូចរបស់អ្នកមែនទេ?

កុំអីណា!

ខាងក្រោមនេះ គឺជាមតិយោបល់របស់បុរសមួយចំនួន ទៅលើការមើលឃើញរបស់ពួកគេចំពោះស្ត្រីដែលមានសុដន់តូចៗ ៖

លោក ក ៖ ខ្ញុំចូលចិត្តស្ត្រីដែលឆ្លាត ហើយស្ត្រីដែលមានសុដន់ធំ ហាក់ដូចជាមានទំនោរទៅរកការរួមភេទហួសកម្រិត។ ចំពោះខ្ញុំ មិត្តស្រីដ៏ល្អឥតខ្ចោះ គឺជាមិត្តល្អបំផុត។ ហើយខ្ញុំចូលចិត្តឃើញគុណធម៌ និងចិត្តរបស់នាង រីឯគុណសម្បត្តិនៃសុដន់ និងផ្លូវភេទរបស់នាងដូចជាមិនសូវសំខាន់នោះទេ។

លោក ខ ៖ ដើមទ្រូងតូច ហាក់មិនសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញ ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹ ងមុខមាត់ រាងកាយ និងអត្តចរឹតរបស់នាងទៅវិញនោះទេ។

លោក គ ៖ វាមិនដូចជាក្នុងខ្សែរភាពយន្តសិចនោះទេ ដែលបុរសត្រូវការនារីដែលមានសុដន់ធំៗ។ ក្នុងនាមជាបុរសម្នាក់ ខ្ញុំចូលចិត្តនារីដែលសុដន់តូច។ យ៉ាងណាមិញ បុរសណាក៏ដូចជាខ្ញុំដែរ គឺយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នក ដែលអត្តចរឹតល្អ ហើយក៏អាចទទួលយកគុណវិបត្តិនៃរាងកាយបន្តិចបន្តួចរបស់នាងផងដែរ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង