យោងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រសួងបានជម្រាបជូនសាធារណៈជនថា ដោយសារការឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ទាំងអស់សុទ្ធតែជាករណីនាំចូលពីក្រៅ ក្រសួងបានសហការគ្នាជាមួយឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងប្រើប្រាស់សណ្ឋាគារផ្កាយប្រាំ Great Duke (អតីត Inter-continental Hotel) ទៅជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ពិនិត្យ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩។