ការព្យាបាលដោយប្រើវិទ្យុសកម្ម គឺជាការព្យាបាលដែលប្រើវិទ្យុសកម្ម ដើម្បីសម្លាប់កោសិកាមហារីក។

មានវិធីផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលអ្នកអាចមានការព្យាបាលដោយកាំរស្មី ប៉ុន្តែ វាសុទ្ធតែដំណើរការដូចគ្នា។

វាធ្វើឲ្យខូចកោសិកាមហារីក និងបញ្ឈប់វាពីការរីកលូតលាស់ ឬរាលដាលនៅក្នុងខ្លួន។

នៅពេលណាការព្យាបាលដោយប្រើវិទ្យុសកម្មត្រូវបានប្រើ?

ការព្យាបាលដោយប្រើវិទ្យុសកម្ម អាចត្រូវបានប្រើនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺមហារីក ឬបន្ទាប់ពីវាចាប់ផ្តើមរីករាលដាល។

វាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បី ៖

1. ព្យាយាមព្យាបាលជំងឺមហារីកបានទាំងស្រុង (ការព្យាបាលដោយកាំរស្មីព្យាបាល)
2. ធ្វើឲ្យការព្យាបាលផ្សេងទៀតមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន – ឧទាហរណ៍វាអាចត្រូវបានផ្សំជាមួយការព្យាបាលដោយប្រើគីមី (chemoradiation) ឬត្រូវបានប្រើមុនពេលវះកាត់ (ការព្យាបាលដោយប្រើវិទ្យុសកម្ម neo-adjuvant)
3. កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកដែលវិលត្រឡប់មកវិញក្រោយវះកាត់ (ការព្យាបាលដោយប្រើវិទ្យុសកម្មបន្ថែម)
4. បំបាត់រោគសញ្ញា ប្រសិនបើការព្យាបាលមិនអាចព្យាបាលបាន (ការព្យាបាលដោយកាំរស្មីអ៊ិច)។

ការព្យាបាលដោយប្រើវិទ្យុសកម្ម ជាទូទៅត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការព្យាបាលជំងឺមហារីកដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតបន្ទាប់ពីការវះកាត់ ប៉ុន្តែ ការវះកាត់មានដំណើរការខុសគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់។

សួរគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអំពីឱកាសនៃការព្យាបាលដែលទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់អ្នក៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង