ជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត មិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទេ រហូតដល់ជំងឺមហារីករីកធំល្មមគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើបំពង់ដែលនាំទឹកនោមចេញពីលិង្គ (នោម)។

រោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតអាចរួមមាន ៖

1. ត្រូវការនោមញឹកញាប់ ជាពិសេសក្នុងពេលយប់
2. ត្រូវការប្រញាប់ទៅបង្គន់
3. មានការលំបាកក្នុងការចាប់ផ្តើមនោម (មិនចង់ចេញនោម)
4. ពិបាកនោម ឬត្រូវប្រើពេលយូរដើម្បីនោម
5. លំហូរនោមខ្សោយ
6. មានអារម្មណ៍ថាប្លោកនោមរបស់អ្នកមិនមានសម្ថភាពពេញលេញ
7. ឈាមក្នុងទឹកនោម ឬឈាមក្នុងទឹកកាម។

រោគសញ្ញាទាំងនេះមិនតែងតែមានន័យថា អ្នកមានជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។ ក្រពេញប្រូស្តាតរបស់មនុស្សជាច្រើនមានទំហំធំនៅពេលពួកគេចាស់ទៅៗ ដោយសារតែជំងឺមហារីកដែលមិនមែនជាជំងឺមហារីកដែលគេហៅថាក្រពេញប្រូស្តាត។

សញ្ញាដែលជំងឺមហារីកអាចរីករាលដាលរួមមានការឈឺចាប់ឆ្អឹង និងខ្នង ការបាត់បង់ចំណង់អាហារ ការឈឺចាប់ក្នុងពងស្វាស និងការស្រកទម្ងន់ដែលមិនអាចពន្យល់បាន៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង