មិនមានមធ្យោបាយណាជាក់លាក់ ដើម្បីទស្សន៍ទាយច្បាស់លាស់នៅពេលណាការសម្រាលកូននឹងចាប់ផ្តើមឡើង។ ហើយសូម្បីនៅពេលអ្នកកត់សម្គាល់ឃើញសញ្ញានៃការសម្រាលកូនយូរអង្វែងក៏ដោយ ក៏ការសម្រាលកូនរបស់អ្នកអាចនៅមានប៉ុន្មានថ្ងៃ ឬសប្តាហ៍ទៀតដែរ។

រាងកាយរបស់អ្នកពិតជាចាប់ផ្តើមរៀបចំសម្រាប់ការសម្រាលកូនជាច្រើនក្នុងរយៈពេលមួយខែមុន ដូច្នេះ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមកត់សំគាល់នូវរោគសញ្ញាថ្មីៗ នៅពេលកាលបរិច្ឆេទជិតមកដល់។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសញ្ញានៃការសម្រាលកូនដំបូង ៖

1. កូនរបស់អ្នក “ធ្លាក់ចុះ”
2. មានការកន្ត្រាក់នៅតំបន់ស្បូន ដែលបង្កឲ្យមានការឈឺចុកចាប់
3. មាត់ស្បូនរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរ
4. ចាប់ផ្តើមហូរទឹករំអិល ឬសម្គាល់ឃើញថា “មានការហូរឈាម”។
5. ការកន្ត្រាក់របស់អ្នកកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ
6. បែក ហើយហូរទឹកភ្លោះ។

ស្ត្រីភាគច្រើនចាប់ផ្តើមមានការកន្ត្រាក់ជាទៀងទាត់ មុនពេលពួកវាសម្រាក ប៉ុន្តែ ក្នុងករណីខ្លះ ការបែកទឹកភ្លោះបានកើតឡើងមុន៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង