តើអ្នកគួរបញ្ឈប់ការរួមភេទ នៅពេលណាខ្លះ អំឡុងពេលអ្នកមានផ្ទៃពោះ?

ឆ្មប ឬវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកប្រហែលជានឹងណែនាំអ្នកឲ្យតម ឬជៀសវាងការរួមភេទតែម្តង ប្រសិនបើអ្នកមានការហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ ការរួមភេទ អាចបង្កើនហានិភ័យនៃការហូរឈាមបន្តទៀត ប្រសិនបើសុកស្ថិតនៅទាប ឬមានការហូរឈាមខាងក្នុង។

អ្នកក៏នឹងត្រូវបានណែនាំឲ្យជៀសវាងការរួមភេទផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោមនេះ ៖

1. ការឈឺចាប់ ឬរលាកប្រដាប់ភេទ ពីព្រោះ វាអាចបង្កើនហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគ

2. មានបញ្ហាខ្លះៗជាមួយច្រកចូលទ្វារមាស – អ្នកអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការនាំបញ្ហានានាចូលទៅកាន់កូនរបស់អ្នក ឬអាចឈានដល់ការរលូតកូន

3. អ្នកមានកូនភ្លោះ ឬធ្លាប់សម្រាលកូនមុនកំណត់ ហើយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការមានផ្ទៃពោះ

4. ឈឺចាប់ក្នុងពេលរួមភេទ

5. ខ្សោយថាមពល ឧស្សាហ៍វិលមុខ និងសន្លប់។

ប្រសិនបើដៃគូរបស់អ្នកកំពុងរួមភេទជាមួយអ្នកដទៃ អ្នកចាំបាច់ណាស់ត្រូវប្រើស្រោមអនាម័យ ដើម្បីការពារអ្នក និងកូនរបស់អ្នកពីការឆ្លងមេរោគផ្លូវភេទ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង