ជំងឺអស់កម្លាំងរ៉ាំរ៉ៃ គឺជាជំងឺយូរអង្វែង ហើយដែលមានរោគសញ្ញាជាច្រើន។ រោគសញ្ញាទូទៅបំផុត គឺការអស់កម្លាំងធ្ងន់ធ្ងរ។

ជំងឺអស់កម្លាំងរ៉ាំរ៉ៃ អាចប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា រួមទាំងកុមារ។ វាជារឿងដែលកើតមានជាទូទៅចំពោះស្ត្រី ហើយវាទំនងជាកើតឡើងរវាងវ័យកណ្តាល និងអាយុ ៤០ ឆ្នាំ។

រោគសញ្ញាជំងឺអស់កម្លាំងរ៉ាំរ៉ៃ
រោគសញ្ញាចម្បងនៃជំងឺអស់កម្លាំងរ៉ាំរ៉ៃ គឺការមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងខ្លាំង និងជាទូទៅមិនមានផាសុកភាពក្នុងខ្លួន។

លើសពីនេះទៀត អ្នកដែលមានជំងឺអស់កម្លាំងរ៉ាំរ៉ៃ អាចមានរោគសញ្ញាដទៃទៀតរួមមាន ៖

1. បញ្ហាដំណេក (គេងមិនសូវលក់)
2. ឈឺសាច់ដុំ ឬសន្លាក់
3. ឈឺក្បាល
4. ឈឺក ឬឈឺក្រពេញ
5. បញ្ហាក្នុងការគិត ការចងចាំ ឬការផ្តោតអារម្មណ៍
6. រោគសញ្ញាដូចនឹងជំងឺផ្តាសាយ
7. មានអារម្មណ៍ថាវិលមុខ ឬឈឺចាប់
8. ចង្វាក់បេះដូងលោតលឿន ឬមិនទៀងទាត់។

មនុស្សភាគច្រើនបានរកឃើញការហាត់ប្រាណ ឬធ្វើការហួសប្រមាណ ធ្វើឲ្យរោគសញ្ញារបស់ពួកគេកាន់តែអាក្រក់។

ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃរោគសញ្ញា អាចប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ឬសូម្បីតែក្នុងមួយថ្ងៃ។

រោគសញ្ញានៃជំងឺអស់កម្លាំងរ៉ាំរ៉ៃ ស្រដៀងនឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺដទៃទៀត ដូច្នេះ វាជាការសំខាន់ក្នុងការជួបគ្រូពេទ្យ ដើម្បីទទួលបានការវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ៕