១. បញ្ហាទំនាក់ទំនង

រឿងដំបូងដែលអ្នកត្រូវពិចារណា គឺថាតើអ្នកសប្បាយចិត្តក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដែរឬទេ? តើអ្នកមានការសង្ស័យ ឬការព្រួយបារម្ភ ដែលអាចនៅពីក្រោយការបាត់បង់ចំណង់ផ្លូវភេទរបស់អ្នកទេ

ចំណង់ផ្លូវភេទទាបអាចជាលទ្ធផលនៃ ៖

 • បាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ខាងផ្លូវភេទ
 • ជម្លោះមិនទាន់ដោះស្រាយ
 • ឈ្លោះគ្នាញឹកញាប់
 • ទំនាក់ទំនង និងភាពស្និទ្ធស្នាលខ្សោយទៅៗ
 • ពិបាកជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក
 • បញ្ហាផ្លូវភេទទូទៅ។

វាអាចនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើន ក្នុងការអានអត្ថបទណែនាំនានា អំពីការថែរក្សាចំណង់ផ្លូវភេទ ហើយនិយាយអំពីបញ្ហារួមភេទនេះជាមួយដៃគូរបស់អ្នក។

គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអាចនឹងបញ្ជូនអ្នក និងដៃគូរបស់អ្នក ទៅកាន់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជំនាញ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ ដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន។

២. បញ្ហាផ្លូវភេទ

រឿងមួយទៀតដែលត្រូវពិចារណា គឺថាតើបញ្ហានេះ គឺជាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទ ដែលធ្វើឲ្យការរួមភេទពិបាក ឬមិនបំពេញឲ្យគ្នាបាន។

ឧទាហរណ៍ ការរួមភេទតិចអាចជាលទ្ធផលនៃ ៖

 • បញ្ហាក្នុងការបញ្ចេញទឹកកាម
 • ជំងឺលិង្គងាប់
 • ការស្ងួតទ្វារមាស
 • ការឈឺពេលរួមភេទ
 • អសមត្ថភាពក្នុងការដល់ចំណុចកំពូល
 • ការរឹតបន្តឹងទ្វារមាសដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង