ការបាត់បង់ចំណង់ផ្លូវភេទ (បញ្ហាផ្លូវភេទ) គឺជាបញ្ហាទូទៅដែលប៉ះពាល់ដល់បុរស និងស្ត្រីជាច្រើន នៅចំណុចមួយចំនួនក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។

ជារឿយៗ វាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាទំនាក់ទំនង ភាពតានតឹង ឬការនឿយហត់ ប៉ុន្តែអាចជាសញ្ញាមួយនៃបញ្ហាវេជ្ជសាស្ត្រដូចជាកម្រិតអ័រម៉ូនថយចុះ។

ការរួមភេទរបស់មនុស្សទូទៅ គឺខុសៗគ្នា។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញថា អ្នកខ្វះចំណង់ផ្លូវភេទ ឬវាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក វាជាគំនិតល្អក្នុងការទទួលបានជំនួយពីអ្នកជំនាញ និងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។

អត្ថបនេះពន្យល់ពីកន្លែង ដែលអ្នកអាចទទួលបានជំនួយ និងមូលហេតុទូទៅមួយចំនួននៃចំណង់ផ្លូវភេទចុះទាប។

កន្លែងដែលអ្នកត្រូវរកជំនួយ និងដំបូន្មាន

1. គ្រូពេទ្យរបស់អ្នក – ពួកគេប្រហែលជាអាចផ្តល់ដំបូន្មានមានប្រយោជន៍ខ្លះ ឬក៏បញ្ជូនអ្នកទៅអ្នកឯកទេសសម្រាប់ការវាយតម្លៃ និងការព្យាបាល
2. គ្រូពេទ្យចិត្តសាស្រ្ត – សម្រាប់បញ្ហាខ្សោយផ្លូវភេទ ដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហាផ្លូវចិត្ត ភាពតានតឹង និងស្ត្រេសជាដើម
3. គ្លីនិកពន្យារកំណើត និងសុខភាពផ្លូវភេទ
4. សមាគមន៍ប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវភេទ។
កុំមានអារម្មណ៍អាម៉ាស់ ឬខ្មាស់អៀនអំពីការទទួលបានជំនួយ ឬប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យ និងអ្នកជំនាញរបស់អ្នក៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង