ជំងឺមាត់ធ្មេញ គឺជាជំងឺទូទៅមួយ ដែលធ្វើឲ្យអញ្ចាញធ្មេញហើម ឈឺ ឬឆ្លងមេរោគ។

មនុស្សពេញវ័យភាគច្រើននៅចក្រភពអង់គ្លេសមានជំងឺមួយនេះ ហើយមនុស្សភាគច្រើនមានវាយ៉ាងហោចណាស់ម្តង។ វាច្រើនតែកើតមាន ចំពោះកុមារ។

ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺនេះ អញ្ចាញធ្មេញរបស់អ្នកអាចហូរឈាមនៅពេលអ្នកដុសធ្មេញរបស់អ្នក ហើយអ្នកអាចមានដង្ហើមមិនល្អ។ ដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺនេះ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជំងឺរលាកអញ្ចាញធ្មេញ
ប្រសិនបើការព្យាបាលជំងឺរលាកអញ្ចាញធ្មេញ មិនត្រូវបានគេព្យាបាលនោះ ជំងឺមួយនេះអាចកើតឡើងបាន។

នេះប៉ះពាល់ដល់ជាលិកាច្រើនទៀតដែលទ្រទ្រង់ធ្មេញ។

ក្រៅពីនេះ ឆ្អឹងនៅក្នុងថ្គាមរបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវខូច ហើយចន្លោះតូចៗអាចបើកឡើង រវាងអញ្ចាញ និងធ្មេញ។ ធ្មេញរបស់អ្នកអាចក្លាយជារលុង ហើយនៅទីបំផុតអាចនឹងធ្លាក់ចេញ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង