អ្នកអាចឆ្លងជំងឺអុតស្វាយ ដោយស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយអ្នកជំងឺ។ វាក៏អាចរីករាលដាលផងដែរ ដោយការប៉ះសំលៀកបំពាក់ ឬពូកដែលមានជាតិទឹកពីពងបែកលើវា។

តើជំងឺអុតស្វាយមានការចម្លងរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណា?

ជំងឺអុតស្វាយ គឺឆ្លងពី ២ ថ្ងៃមុនពេលដែលចំណុចពងទាំងនោះលេចឡើង រហូតទាល់តែវាបានបែក ដែលជាធម្មតា ៥ ថ្ងៃ ក្រោយពេលដែលវាលេចចេញជាលើកដំបូង។

តើអ្នកមានរោគសញ្ញាភ្លាមៗ នៅពេលដែលអ្នកមានជំងឺអុតស្វាយដែរឬទេ?

វាត្រូវការពេលពី ១ ទៅ ៣ សប្តាហ៍ពីពេលដែលអ្នកត្រូវបានប៉ះពាល់ទៅនឹងជំងឺអុតស្វាយដើម្បីចាប់ផ្តើមលេចឡើង៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង