បើសិនជាអ្នកកំពុងតែមានការពិបាកលើការគេងលក់ ឬគេងស្កប់ស្កល់ ការប្រើវិធីតាមដានការគេងអាចជួយអ្នករកឃើញមូលហេតុដែលគេងមិនលក់បាន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកគួរតែធ្វើ៖

  • តាមដានពេលវេលាដែលអ្នកចូលគេងជារៀងរាល់យប់
  • តាមដានពេលវេលាដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងរាល់ព្រឹក និងពេលដែលក្រោកពីគេង
  • តើសិនជាមានការគេងថ្ងៃ តើគេងនៅម៉ោងប៉ុន្មាន
  • បើសិនជាមានការហាត់ប្រាណ តើហាត់នៅម៉ោងប៉ុន្មាន
  • តាមដានបន្ថែមថា មានការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹង ឬជាតិកាហ្វេអ៊ីនឬអត់៕