ការរំលូតកូន នឹងមានសុវត្ថិភាព ប្រសិនបើជាពួកគេត្រូវបានអនុវត្តន៍ឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន នៅពេលដឹងថាមានផ្ទៃពោះ និងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ និងប្រឹក្សាយោបល់ពីគ្រូពេទ្យជំនាញ។

ស្ត្រីភាគច្រើននឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ ប៉ុន្តែ វាមានហានិភ័យតិចតួចនៃផលវិបាកដូចជា ៖

1. ការឆ្លងមេរោគលើស្បូន – កើតឡើងក្នុង ១ ក្នុងចំណោម ១០ នៃការរំលូតកូន
2. ការមានផ្ទៃពោះមួយចំនួនដែលនៅសល់ក្នុងស្បូន – កើតឡើងក្នុង ១ ក្នុងចំណោមការរំលូតកូន ២០ ដង
3. ការហូរឈាមច្រើនហួសប្រមាណ កើតឡើងនៅប្រហែល ១ ក្នុង ១ ០០០ ករណីនៃការរំលូតកូន
4. ការបំផ្លាញដល់ច្រកស្បូន – កើតឡើងក្នុងការរំលូតកូនរហូតដល់ ១ ក្នុងចំណោម ១០០ នាក់
5. ការខូចខាតដល់ស្បូន – កើតមានក្នុងការរំលូតកូន ១ ក្នុងការវះកាត់រំលូតកូនពី ២៥០ ទៅ ១ ០០០ ហើ

ការរំលូតកូនតិចជាង ១ ក្នុង ១ ០០០ ករណី ហើយប្រសិនបើមានភាពស្មុគស្មាញកើតឡើង នោះការព្យាបាលបន្ថែម – រួមបញ្ចូលទាំងការវះកាត់ អាចត្រូវបានគេតម្រូវធ្វើ។

ការរំលូតកូន នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ឱកាសនៃការមានផ្ទៃពោះរបស់អ្នកម្តងទៀតទេ។

តាមការពិត អ្នកប្រហែលជាអាចមានផ្ទៃពោះភ្លាមៗ ហើយអ្នកគួរតែប្រើវិធីពន្យារកំណើតប្រសិនបើអ្នកចង់ជៀសវាងបញ្ហានេះ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង