“ទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អ” អ្នកពិតជាអាចស្វែងរកបានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ដោយអ្នកគ្រាន់តែដឹងអំពីអ្វីដែលវាត្រូវការប៉ុណ្ណោះ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាចំណុចគន្លឹះទាំងប្រាំយ៉ាង ដែលតម្រូវឲ្យមានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដ៏ល្អមួយ ៖

1. ស្រឡាញ់ខ្លួនឯង
ដើម្បីមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងសុភមង្គលនៃស្នេហាជាមួយមនុស្សម្នាក់ទៀត ដំបូងអ្នកត្រូវរៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯង។ ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯង បង្កើតឲ្យមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំង ដើម្បីស្រឡាញ់អ្នកដទៃ។ វាបើកចំហរអ្នក ដើម្បីទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានការភ័យខ្លាច។ ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯង ធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែរឹងមាំ ហើយនៅពេលអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងពីរនាក់រួបរួមគ្នា អ្នកនឹងមានសមត្ថភាព ដើម្បីទទួលបានសក្តានុពលពេញលេញនៃក្តីស្រឡាញ់។

2. ទុកចិត្ត
នេះប្រហែលជាមើលទៅច្បាស់ណាស់ ប៉ុន្តែ មនុស្សជាច្រើនមានដៃគូដែលពួកគេមិនទុកចិត្ត។ ចូរការកសាងទំនុកចិត្តរបស់អ្នក និងស្រឡាញ់ខ្លួនអ្នកទាំងស្រុង មុនពេលកំណត់គោលដៅដើម្បីមានទំនាក់ទំនងមួយផ្សេងទៀត។ កាលណាអ្នកកាន់តែរឹងមាំ អ្នកនឹងកាន់តែមានទំនុកចិត្ត។

3. ភាពស្មោះត្រង់
មានមនុស្សជាច្រើនជឿថា ការកុហកតិចតួច គឺមិនអីទេ។ ប៉ុន្តែ តើមានអ្វីកើតឡើង នៅពេលដែលអ្នកសាងការកុហកតិចតួច តិចតួច តិចតួច ហើយញឹកញាប់? ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនឹងពោរពេញទៅដោយការកុហក។ ចូរនៅជាមួយនរណាម្នាក់ដែលអ្នកអាចស្មោះត្រង់ ១០០ ភាគរយ។

4. ទំនាក់ទំនង
មានភាពខុសគ្នារវាង “ការនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់” និង “ការនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់”។ ការសន្ទនាមួយដែលមានសុខភាពល្អរវាងមនុស្សពីរនាក់ មិននាំឲ្យមានសម្លេងរំខាន ឡូរឡារ ឬការវាយប្រហារដ៏សាហាវនោះទេ។ ចូរទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្ដីស្រឡាញ់ និងការអាណិតអាសូរ។

5. ការតភ្ជាប់
វាមានភាពងាយស្រួលណាស់ ក្នុងការទាក់ទងក្នុងអាជីពរបស់យើង។ ការងារ មានទំនោរទៅរកអាទិភាពថ្ងៃនេះ ប៉ុន្តែ ការពិតគឺ … ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក គួរតែជាអាទិភាពរបស់អ្នក។ នេះគឺជាផ្ទះរបស់អ្នក កន្លែងពិសិដ្ឋរបស់អ្នក ការគាំទ្រដ៏ធំបំផុតរបស់អ្នក … នេះគឺជាមនុស្សរបស់អ្នក។ ពួកគេសមនឹងទទួលបានអាទិភាពរបស់អ្នក៕