ការបំបៅទឹកដោះម្តាយដល់កូនៗរបស់អ្នក បាននាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះ – រួមទាំងអ្វីៗច្រើនទៀត។

1. ទារកមានសុខភាពល្អជាងក្មេងដែលមិនបានបៅទឹកដោះម្តាយ
2. អាចការការពារកុមារពីជំងឺនានារយៈពេលវែង
3. ជួយឲ្យកុមារមានឆ្អឹងរឹងមាំ
4. ហានិភ័យទាបនៃជំងឺ និងការស្លាប់ភ្លាមៗត្រូវបានកាត់បន្ថយ
5. បញ្ហាតិចតួចជាមួយទម្ងន់តែប៉ុណ្ណោះ មានន័យថា មិនងាយធាត់ ឬស្គមខុសធម្មតាឡើយ
6. មានកាឡូរី និងសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ ហើយល្អបំផុតអ្នកថែមទៀតផង
7. ជួយការពារម្តាយពីការឡើងទម្ងន់ និងជំងឺនានា
8. មានគ្រោះថ្នាក់តិចទៅនឹងជំងឺមហារីក
9. បង្កើនភាពផ្អែមល្ហែមរវាងម្តាយ និងកូន
10. ទារកលូតលាស់បានល្អប្រសើរបំផុត៕