ជួនកាល របស់អ្វីមួយអាចចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ និងធ្វើឲ្យស្ទះពេញនៅផ្លូវខ្យល់តែម្តង។

អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?

ប្រសិនបើលំហូរខ្យល់ដែលចេញ និងចូលទៅកាន់ផ្លូវខ្យល់ត្រូវបានស្ទះ ខួរក្បាលត្រូវបានថយចុះនូវការទទួលអុកស៊ីសែន ដូចនេះ ការឈ្លក់ អាចក្លាយជាបញ្ហាដែលអាចគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិត។

អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ

កុមារអាចការឈ្លក់ និងត្រូវការការជួយភ្លាមៗ ប្រសិនបើគេ ៖

– មិនអាចដកដង្ហើមបាន
– ដកដង្ហើមតឹង
– មិនអាចនិយាយ យំ ឬបង្កើតសម្លេងបាន
– ប្រែជាស្វាយ
– ប្រែជាខ្លាច ឬឡេះឡះ
– បាត់បង់ស្មារតី។

ក្នុងករណីមួយចំនួន សូមចាប់ផ្តើមធ្វើការសង្កត់ពោះភ្លាមៗ នៅពេលដែលមានបញ្ហានេះ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានហ្វឹកហាត់បានត្រឹមត្រូវនោះ៕