ជំងឺស្រុតស្បូន កើតឡើងនៅពេលដែលសាច់ដុំជាន់ឆ្អឹងត្រគាក និងសរសៃពួរយារ និងមានភាពចុះខ្សោយ ដែលមិនអាចផ្តល់ការគាំទ្រដល់ស្បួនបានគ្រប់គ្រាន់។

អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ

ស្បូន បន្ទាប់មកបានស្រុតចុះ ឬលូនចេញមកនៅក្នុងទ្វារមាស។

អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?

ស្រុតស្បូន អាចកើតឡើងចំពោះស្ត្រីដែលមានអាយុណាមួយក៏បាន ប៉ុន្តែ ជាញឹកញាប់វាប៉ះពាល់លើស្ត្រីដែលអស់រដូវ ដែលបានបង្កើតកូនតាមធម្មជាតិមួយ ឬច្រើន។

អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ

ការខូចខាតនៃជាលិកាទ្រទ្រង់ស្បូនក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងពេលបង្កើតកូន ប៉ះពាល់ដល់ទម្ងន់នៃស្បូន ការបាត់បង់នៃអ័រម៉ូន estrogen និងការប្រឹងម្តងហើយម្តងទៀតក្នុងរយៈពេលយូឆ្នាំ អាចធ្វើឲ្យចុះខ្សោយនៃសាច់ដុំបាតអាងត្រគាក និងអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាស្រុតស្បូនបាន៕