ថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល ទើបបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីវិធីការពារ “ជំងឺរលាកសួតថ្មីមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណ” (មិនដឹងប្រភព ឬមូលហេតុ) ជាពិសេសអ្នកដែលមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅ ឬត្រឡប់មកពីទីក្រុងវូហាន ខេត្តហ៊ុយបេ សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន អំពីជំងឺសួតមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងវិធានការប្រុងប្រយ័ត្ននានា។

ចង់ដឹងច្បាស់ សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។