អ្នកនឹងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការផ្លាស់ប្តូររាងកាយ និងអ្វីផ្សេងទៀត ដែលអាចបង្ហាញពីបញ្ហាដែលអ្នកអាចត្រូវការការថែទាំសុខភាព។

បុរសដែលមានជំងឺមហារីកពងស្វាស អាចមានរោគសញ្ញាផ្សេងៗគ្នា។ ជួនកាល បុរសដែលមានជំងឺមហារីកពងស្វាសមិនមានការប្រែប្រួលទាំងនេះទេ។ មូលហេតុនៃរោគសញ្ញា អាចជាស្ថានភាពសុខភាពខុសគ្នា ដែលមិនមែនជាជំងឺមហារីក។ ដូច្នេះ ការមានរោគសញ្ញាទាំងនេះមិនមានន័យថា បុរសម្នាក់ពិតជាមានជំងឺមហារីកពងស្វាសឡើយ។

ជាទូទៅ ពងស្វាសដែលរីកធំ ឬការមានដុំតូចៗ ឬកន្លែងរឹង គឺជាសញ្ញាដំបូងនៃមហារីកពងស្វាស។ ដុំពកធំរីកធំ ឈឺចាប់ ហើយទន់ គួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ រោគសញ្ញាផ្សេងទៀតនៃមហារីកពងស្វាស ជាធម្មតា មិនលេចឡើងទេ រហូតដល់ក្រោយពេលដែលមហារីកបានរីករាលដាលទៅផ្នែកផ្សេងនៃរាងកាយ។

រោគសញ្ញាដែលអ្នកគួរយកចិត្តទុកដាក់ ៖

1. មានកើតដុំពក ឬឈឺ ឬហើម នៅលើពងស្វាស
2. ការឈឺចាប់ ភាពមិនស្រួល ឬស្ពឹក ដោយមាន ឬគ្មានការហើមនៅក្នុងពងស្វាស
3. ការផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលពងស្វាសមានអារម្មណ៍ ឬអ្នកមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់នៅក្នុងពងស្វាស
4. ឈឺចាប់ តឹងណែននៅតំបន់ពោះផ្នែកខាងក្រោម ឬនៅក្រលៀន
5. កើនឡើងសារធាតុរាវភ្លាមៗនៅក្នុងពងស្វាស៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង