មែនហើយ! កូនក្មេងដែលកើតមកមានប្រវែងវែងល្អ ច្រើនតែខ្ពស់ពេលពួកគេធំឡើង។

កម្ពស់ឪពុកម្តាយរបស់ទារក គឺជាគន្លឹះមួយផ្សេងទៀត ដើម្បីថាតើគេនឹងមានកម្ពស់ល្មមគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេនៅពេលធំឡើយ។ ទារកភាគច្រើនអាចទទួលមរតកប្រភេទនៃរាងកាយរបស់ឪពុកម្តាយពួកគេ ដែលវាជាការមានកម្ពសខ្ពស់ ឬទាប ទម្ងន់ធ្ងន់ ឬស្រាល។ល។

ផ្អែកលើកត្តាសេនេទិចនេះ អ្នកអាចប៉ាន់ប្រមាណកម្ពស់មនុស្សពេញវ័យរបស់កូនបាន។

ក្បួនមួយផ្សេងទៀត គឺថាកម្ពស់របស់មនុស្សនៅពេលដែលពេញវ័យ គឺមានការលូតលាស់កម្ពស់ពីរដងនៃអាយុ ៣ ឆ្នាំ។

យ៉ាងណាមិញ គ្មានការធានាមួយរយភាគរយទៅលើរឿងនេះនោះទេ។

កត្តាហ្សែន កត្តាចំណីអាហារ របៀបរស់នៅ និងការហាត់ប្រាណត្រឹមត្រូវ អាចជួយលើកកម្ពស់កូនរបស់អ្នកឲ្យខ្ពស់ជាងមុនបាន៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង