បើទោះបីជាមិនមានការស្រាវជ្រាអោយបានគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការគាំទ្រដល់ការកម្រិតចំនួនដងនៃការវះកាត់សម្រាលកូនក៏ដោយ តែស្រ្តីភាគច្រើន អាចធ្វើការវះសម្រាលប្រកបដោយសុវត្តិភាពបានច្រើនជាង ៣ ដង។ ការវះកាត់សម្រាលកូនពីម្តងទៅម្តង ជាទូទៅ អាចនាំអោយមានផល់ប៉ះពាល់កាន់តែច្រើនជាងមុន។

(អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ)

ចំពោះស្ត្រីមួយចំនួន ការប្រឈមនឹងផលវិបាកនៃការវះកាត់ អាចមានដូចជា ការឆ្លងមេរោគ ឬការហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរ តែការកើនឡើងនេះគ្រាន់តែបន្តិចបន្ទួចតែប៉ុណ្ណោះពីការវះកាត់ម្តងទៅម្តង។ ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់សម្រាលកូន ដែលមានភាពលំបាកខ្លាំងហើយយូរពីមុន ការវះកាត់សម្រាលជាលើកដំបូងនេះអាចមានផលប៉ះពាល់តិចជាង។ ការជាសះនៃមុខរបួស អាចនឹងមានរយៈពេលយូរ ហើយវានឹងកាន់តែយូរ ប្រសិនបើអ្នកមានផលប៉ះពាល់នៃការវះកាត់ផ្សេងៗទៀត។

(អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?)

ការព្រួយបារម្ភសំខាន់បំផុត សម្រាប់ការវះកាត់សម្រាលអាចរួមមានដូចជា ៖

ធ្វើអោយជញ្ជាំងស្បូនចុះខ្សោយ

រាល់ការវះកាត់លើស្បូនម្តងៗ តែងតែបន្សល់ទុកនូវផ្នែកដែលមានសភាពខ្សោយនៅក្នុងជញ្ជាំងនៃស្បូន។ នេះប្រហែលជាអាចរំខានដល់ការមានផ្ទៃពោះនាពេលខាងមុខទៀត។

មានបញ្ហាលើសុក

អ្នកដែលវះកាត់សម្រាលកាន់តែច្រើន អ្នកនឹងមានការប្រឈមកាន់តែច្រើនក្នុងការវិវត្តទៅជាបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសុក ដូចជា សុកចាក់ចូលទៅក្នុងជញ្ជាំងស្បូនជ្រៅពេក ឬសុកពាំងមាត់ស្បូនជាដើម។

មានការប៉ះទង្កិចលើប្លោកនោម

ការប៉ះទង្កិចលើប្លោកនោម អាចកើតមានឡើង ប៉ុន្តែ វាជារឿងដ៏កម្រ ចំពោះការវះកាត់លើកដំបូង តែវាអាចកើតមានច្រើនចំពោះការវះកាត់លើកបន្ទាប់។ ការកើនឡើងនូវការប្រឈមនេះ គឺទំនងមកពីជាលិកាឡើងផ្លែ ដូចដែលបានបង្កើតឡើង បន្ទាប់ពីការសម្រាលកូនដោយការវះកាត់ពីពេលមុន ដែលធ្វើអោយប្លោកនោមទៅជាប់នឹងស្បូន។

ការហូរឈាមខ្លាំង

ការហូតឈាមធ្ងន់ធ្ងរ គឺអាចកើតឡើងបាន បន្ទាប់ពីការសម្រាលកូនដោយការវះកាត់។ ការប្រឈមនៃការហូរឈាមច្រើនហួសប្រមាណនេះ ត្រូវបានកើនឡើងទៅតាមចំនួនដងនៃការវះកាត់។ ការប្រឈមនៃការកាត់ស្បូនទាំងមូលចោល ដើម្បីឃាត់ឈាមដែលគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនេះ ក៏កើនឡើងទៅតាមចំនួននៃការវះកាត់ផងដែរ៕