តើអ្នកដឹងទេថា ការរំលូតកូន គឺជានីតិវិធីវះកាត់ទូទៅបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក? ការរំលូតកូន គឺជារឿងធម្មតាទេ ដែលស្ត្រី ៣ នាក់ក្នុងចំណោម ១០ នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរំលូតកូននៅពេលពួកគេមានអាយុមុន ៤៥ ឆ្នាំ។ ការរំលូតកូន គឺជានីតិវិធីមួយដែលបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះ។ មានជម្រើសរំលូតកូនខុសៗគ្នាដែលអាស្រ័យលើរយៈពេលដែលអ្នកមាននៅតាមផ្ទៃពោះ។ ជម្រើសទាំងនេះរួមមានទាំងវិធីសាស្ត្ររំលូតកូនតាមវេជ្ជសាស្ត្រ និងវះកាត់។

(អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរំលូតកូន

ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ អ្នកមានជំរើស។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងព្យាយាមសំរេចថាតើការរំលូតកូន គឺជាជម្រើសត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកការយល់ដឹងអំពីជម្រើសនៃការរំលូតកូនរបស់អ្នកអាចជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ការរំលូតកូន អាចត្រូវបានអនុវត្តពេញមួយពេលមានផ្ទៃពោះ។ ប៉ុន្តែការរំលូតកូនភាគច្រើនកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេល ១២ សប្តាហ៍ដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះ។ ថាតើជម្រើសរំលូតកូនមួយណាដែលអ្នកជ្រើសរើសភាគច្រើនទំនងជាផ្អែកលើរយៈពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះ។

(អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?

អ្នកមានជម្រើសរំលូតកូនដំបូងចំនួន ៣ ដែលអាចបញ្ឈប់ការមានផ្ទៃពោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព។ វិធីរំលូតកូនទាំងនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តក្នុងត្រីមាសទី ១ នៃការមានផ្ទៃពោះរបស់អ្នក (១-១២ សប្តាហ៍)។

ជម្រើសនៃការរំលូតកូនដោយការវះកាត់ត្រូវបានប្រើជាធម្មតាក្នុងត្រីមាសទី ២ នៃការមានផ្ទៃពោះ – ប្រហែល ១០ ភាគរយនៃការរំលូតកូនកើតឡើងនៅពេលអ្នកស្ថិតក្នុងត្រីមាសទី ២ ។

ជម្រើសនៃការពន្លូតកូននៅត្រីមាសដំបូង គឺជានីតិវិធីវេជ្ជសាស្រ្តដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុត – មានហានិភ័យតិចជាង ០.០៥% ចំពោះផលវិបាកធំៗណាមួយ។ ជាទូទៅការរំលូតកូននៅត្រីមាសទី ២ ច្រើនតែមានហានិភ័យច្រើនជាងការរំលូតកូននៅត្រីមាសទី ១។

កុំបំភាន់ដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមថា ការរំលូតកូនអាចបណ្តាលឲ្យមានជំងឺមហារីកសុដន់ ឬបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ នេះ​គឺ​ជា​ការ​មិន​ពិត​ទេ! សមាគមន៍ចិត្តសាស្ត្រអាមេរិកនិយាយថា គ្មានភស្តុតាងណាដែលបង្ហាញថាការរំលូតកូននឹងបង្កបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនោះទេ៕