រដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថអាមេរិកព្រមានថា ពេលខ្លះ អាហារបំប៉នអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងផលល្អ។

(អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ)

មុនពេលប្រើថ្នាំបំប៉ន រដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថអាមេរិកបានផ្តល់អនុសាសន៍ថា ៖

(អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?

  • ចូរប្រយ័ត្នចំពោះផលិតផលដែលអះអាងថាជា “ការជួសជុលរហ័ស” និងមានផលល្អលឿនបំផុត។
  • ចូរស្វែងយល់ និងដឹងពីផលប៉ះពាល់ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើការវះកាត់នាពេលខាងមុខនេះ។
  • ស្វែងយល់ថាតើថ្នាំបំប៉នអាចមានប្រតិកម្មជាមួយថ្នាំរបស់អ្នកដែរឬទេ។
  • ត្រូវតែពិនិត្យជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត មុនពេលប្រើថ្នាំបំប៉ន។
  • កុំជឿទៅលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងពេក។

(អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ)

ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថា អ្នកកំពុងមានប្រតិកម្មមិនល្អចំពោះអាហារបំប៉ន សូមទៅជួបគ្រូពេទ្យ ហើយរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះ៕