យោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Guardian បានឲ្យដឹងថា ការឲ្យទារកញ៉ាំអាហាររឹងលឿនប្រហែលជាជួយដល់ការគេងរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើជាងមុន ហើយរឿងនេះក៏ល្អសម្រាប់ឪពុកម្តាយថ្មីៗដែលតែងតែគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរ។ 

រឿងនេះគឺបានមកពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាថ្មីមួយដែលពិនិត្យទៅលើទារកបៅដោះសុទ្ធ ៣ខែ ចំនួន ១៣០០នាក់ ដែលសុទ្ធសឹងតែមានសុខភាពល្អ មកពីប្រទេសអង់គ្លេស និង Wales ។ ទារកត្រូវបានគេរបៀបចំឲ្យទទួលបានទាំងការសាកល្បងការញ៉ាំអាហាររឹង (រួមទាំងអាហារមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យអាឡែហ្ស៊ីផង) ចាប់ពីអាយុ ៣ ខែ ឬ ៦ខែ។ 

ជាទូទៅ ការសិក្សាបានរកឃើញថា ក្មេងអាយុ ៦ខែដែលស្ថិតក្នុងក្រុមញ៉ាំអាហាររឹងបានគេជាមធ្យម ១៧នាទីយូរជាងក្មេងដែលគ្រាន់តែចាប់ផ្តើមញ៉ាំអាហាររឹង។ ពួកគេក៏បានភ្ញាក់ពីដងដែរ ហើយក៏តិចជាងមួយយប់ដែរក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍។ ភាពខុសគ្នារវាងក្រុមពីរនេះគឺតិចជាងក្រោយពីគេអាយុបាន ៦ខែ។ 

ឪពុកម្តាយដែលកំពុងតែគិតអំពីការចាប់ផ្តើមឲ្យកូនរបស់ខ្លួនញ៉ាំអាហារមុនអាយុ ៦ខែ គួរតែពិនិត្យឡើងវិញជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនសិន។ យកល្អគួរតែចាំថា ម្តាយគ្រប់រូបដែលស្ថិតក្នុងការសិក្សានេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តការបំបៅដោះកូនទៀតទោះបីជាពួកគេចាប់ផ្តើមញ៉ាំអាហាររឹងលឿនក៏ដោយ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង