Join with Health.com.kh on Telegram

ភ្នំពេញ៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ប្រាសាក់ ដែលជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេនៅកម្ពុជា បានក្លាយជាសមាជិកថ្មីនៃប្រព័ន្ធបាគង ដែលជាកម្មវិធីទូទាត់នៅលើទូរស័ព្ទដៃ ដែលអនុញ្ញាត​ឱ្យអតិថិជន​​អាច​ធ្វើប្រតិបត្តិការអន្តរធនាគារ និងទូទាត់វិក្កយបត្របានយ៉ាងងាយស្រួលនៅកម្ពុជា។

ផ្ដួចផ្ដើមឡើងនិងចាត់ចែងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គម្រោងប្រព័ន្ធបាគងនេះ មានគោលបំណង​ជំរុញ​ប្រព័ន្ធទូទាត់​ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ​នៅកម្ពុជា។

លោក សាយ សូនី នាយកប្រតិបត្តិ​របស់ប្រាសាក់ បានមានប្រសាសន៍ថា «ប្រាសាក់ពិតជាមានកិត្តិយស​និងសប្បាយរីករាយ​ដែលបានក្លាយជា​ចំណែក​ដ៏សំខាន់​មួយ​នៃគម្រោង​បាគង​របស់ធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា។ នេះ​ជាកម្មវិធី​ទូទាត់​នៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា Blockchain ដែលនឹង​ពាំនាំរាល់គ្រឹះស្ថានដែលផ្ដល់សេវាទូទាត់និងគ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឱ្យស្ថិត​នៅ​ប្រព័ន្ធតែមួយ ក្នុងគោលបំណងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល​ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់​ព្រមទាំងសម្រួលដល់ការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃផងដែរ»។

លោកបន្ថែមថា «បាគង ជាសេវាទូទាត់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ​អតិថិជន​អាចធ្វើប្រតិបត្តិការអន្តរធនាគារ និងទូទាត់វិក្កយបត្របានយ៉ាងងាយស្រួល លឿនរហ័ស ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងមិនអស់កម្រៃសេវា។ ហេតុនេះអតិថិជ​នអាចរីករាយ​ប្រើប្រាស់សេវានេះ​ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ ទូទាត់ ដាក់ប្រាក់ និងទទួលប្រាក់​ដោយងាយស្រួល»។ លោកក៏បានលើកឡើងផងដែរថា បាគង គឺជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទតែមួយគត់ ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវសេវាកាបូបលុយអេឡិចត្រូនិក ការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទចល័ត ការធ្វើសេវាធនាគារតាមអនឡាញ និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត​ ដែលមានមុខងារងាយស្រួលប្រើជាងគេ ដំបូងគេ និងមានធនាគារជាដៃគូច្រើនជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា។

លោក សាយ សូនី ក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថា កម្មវិធីទូទាត់​ដ៏អស្ចារ្យ​នេះ​ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់​ក្នុងការ​ជំរុញកំណើន​ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ព្រមទាំងជាយានក្នុងការអូសទាញកំណើន​យ៉ាងរឹងមាំ​នៅក្នុងយុគសម័យ​ឌីជីថលនេះ។

លោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថា គម្រោងបាគង​នេះ គឺជាគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងនានា​ដែល​ប្រាសាក់​បានសហការ​ជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងការធ្វើ​ឱ្យ​ការទូទាត់​កាន់តែមាន​ប្រសិទ្ធភាព ដូចជាសេវាទូទាត់រហ័ស និងខេមបូឌាន ស៊ែរ ស្វ៊ីច ជាដើម។

សូមដោនឡូដយកកម្មវិធី បាគង ឥឡូវនេះពីក្នុង

App Store (https://apps.apple.com/us/app/bakong/id1440829141) ឬ

Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.soramitsu.bakong)

និងរីករាយជាមួយមធ្យោបាយថ្មីនៃការទូទាត់ និងផ្ទេរប្រាក់ នៃយុគសម័យថ្មី​ដោយភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព។

PRASAC Becomes New Member of Bakong System

Phnom Penh: Recently, PRASAC, the largest financial institution in Cambodia, has become a new member of Bakong system, a mobile payment application which allows customers to do interbank transactions and bill payments easily within Cambodia.

Initiated and hosted by the National Bank of Cambodia, the Bakong project aims at promoting efficient payment system and financial inclusion in the Kingdom.

Mr. Say Sony, Senior Vice President of PRASAC, said that: “We are truly honored and delighted to be an integral part of NBC’s Bakong project, a mobile payment application using Blockchain technology that will bring all payment services providers and financial institutions onto the same platform in order to make people easier and help them to better daily cash management.”

He added, “Bakong is the payment service allowing customers to transfer funds to one another across platform throughout the country. It is safe, easy, fast and free of charge. Customers can therefore blissfully enjoy availing themselves of this service to transfer, make payment, deposit, and receive funds effortlessly,” highlighting that Bakong redefines mobile payment and banking by combining e-wallets, mobile payments, online banking and financial applications within one easy-to-use interface for any preferred bank account.

Mr. Sony also underlined that this unparalleled payment app plays a substantial role to promote inclusive growth and poverty reduction as well as being a vehicle to drive robust growth in this digital era.

He added that Bakong is one of many projects which PRASAC has collaborated with NBC to streamline the payment system such as Fast Service and Cambodian Shared Switch.

Please download Bakong app now from the App Store​ (https://apps.apple.com/us/app/bakong/id1440829141) or Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.soramitsu.bakong) and enjoy the new way of payment and fund transfer with unrivalled simplicity, convenience and security.