Join with Health.com.kh on Telegram

នៅយុគសម័យ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ឬ FinTech ការប្រើ «គណនីសន្សំ» ពិតជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិសេសសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម ដើម្បីគ្រប់គ្រងចរន្តសាច់ប្រាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ធានាបាននូវសុវត្ថិភាព និងភាពងាយស្រួលក្នុងការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់លើមុខរបរទទួលទាន ឬអាជីវកម្ម ព្រមទាំងបានចំណូលការប្រាក់បន្ថែមផងដែរ។

ប្រាសាក់ ជាគ្រឹះស្ថានមានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គឺពិតជាដៃគូផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អសម្រាប់អតិថិជន ពិសេសផ្តល់ជូនភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបើកគណនីសន្សំនៅប្រាសាក់។ អតិថិជននឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងអាចគ្រប់គ្រងចំណូលនិងចំណាយបានយ៉ាងងាយស្រួល ក៏ព្រោះតែអតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់បានដោយខ្លួនឯងតាមរយៈសេវាធនាគារចល័ត និងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រាសាក់ ដោយមិនគិតកម្រៃសេវា បានគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ហើយអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់បានថែមទៀតផង។

លោកស្រី ស៊ុយ សុខនាង នាយិកានាយកដ្ឋានសេវាធនាគាររបស់ប្រាសាក់បានលើកឡើងថា៖ «យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៏សាធារណជនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់បើកគណនីសន្សំនៅប្រាសាក់ ជាពិសេសអតិថិជនដែលមានគណនីសន្សំនៅប្រាសាក់ នឹងទទួលបានប័ណ្ណអេធីអឹមដ៏ស្រស់ស្អាត ការភ្ជាប់សេវាធនាគារចល័តដែលអតិថិជនអាចបង់ថ្លៃទឹក ថ្លៃភ្លើង ផ្ទេរប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី ពិនិត្យរបាយការណ៍និងសមតុល្យគណនី និងអត្រាប្ដូរប្រាក់ដោយមិនគិតកម្រៃសេវា»។

សូមបើកគណនីសន្សំនៅប្រាសាក់ដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព  ជាមួយលក្ខខណ្ឌងាយងាយ។

អំពីប្រាសាក់

ក្នុងរយៈពេល 6 ខែដើមឆ្នាំ 2019 នេះ ប្រាសាក់មានទ្រព្យសកម្មសរុបច្រើនជាង 2,800 លានដុល្លារអាមេរិក សម្ពៀតឥណទានច្រើនជាង 2,370 លានដុល្លារអាមេរិក អតិថិជនប្រាក់កម្ចី 410 ពាន់នាក់ បណ្តាញការិយាល័យ 177 ទីតាំង មានម៉ាស៊ីនអេធីអឹម 129 និងបុគ្គលិកជិត 8,200នាក់ ព្រមទាំងបានផ្តល់អគារបណ្ណាល័យចំនួន 40 នៅតាមបណ្តាខេត្តនានានៅកម្ពុជា។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់៖ www.prasac.com.kh

សម្រាប់តម្រូវការ ឬព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្ចីប្រាសាក់ សូមទាក់ទងសាខាប្រាសាក់ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទូរស័ព្ទមកលេខ 086 999 911 ឬ 023 999 911 ឬ 096 9 999 911។

Saving at PRASAC is the Best Choice

In this FinTech age, using “Savings Accounts” is the smartest choice for Cambodian people especially SMEs in order to manage the cash effectively, ensure the security, and perform cash management conveniently for their businesses and most importantly to earn more interest as well.

PRASAC, a licensed microfinance deposit taking institution from the National Bank of Cambodia (NBC), is the best partner in providing financial services to clients especially in providing convenient ways for clients to manage their cash with savings account opening at PRASAC. Client will get high interest rate, be able to manage cash in and cash out easily as well as checking balance statement thanks to self-banking service via PRASAC Mobile & Internet Banking and ATM for free in a secure manner at anytime and anywhere.

Ms. Suy Sokneang, VP and Manager of Banking Services Department of PRASAC, said that, “We would like to welcome the public and clients who wish to open savings account at PRASAC. You will receive a beautiful ATM card and an activation of Mobile Banking and Internet Banking, which will allow you to perform transactions such as ​water and ​electricity bill paymentfund transfer, ​​Cash-by-Code, balance and statement checking and exchange rate for free of charge.’

Please open savings account at PRASAC to get high interest rate and convenient cash management at anytime and anywhere in a safe and convenient manner.

About PRASAC

In the first semester of 2019, PRASAC has more than USD 2,800 million in total asset, loan portfolio of USD 2,370 million with 410 thousand active borrowers, 177 branch office network, installed 129 ATMs, nearly 8,200 staff, and build with support of 40 library buildings in various provinces of Cambodia. For more information, visit: www.prasac.com.kh

For any demand or further information about PRASAC’s loan, please contact any nearest PRASAC’s branch or call 086 999 911 or 023 999 911 or 096 9 999 911.