ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរាសីរបស់ឆ្នាំទាំង១២ក្នុងថ្ងៃនេះ ថែមទាំងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបនាំទ្រព្យរបស់ពួកគេផងដែរ ដោយបង្ហាញតាមពណ៌ និងលេខ។ ឆ្នាំទាំង១២ អាចប្រើពណ៌ និងលេខទាំងនេះ ដើម្បីបង្កើនលាភរបស់ខ្លួន។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំជូត

ថ្ងៃនេះ ជាថ្ងៃដែលអ្នកអាចប្រមូលបានទ្រព្យយ៉ាងច្រើនចូលមក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហម។ លេខសំណាង គឺលេខ៤។

ឆ្នាំឆ្លូវ

ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ ព្រោះទ្រព្យអាចបាត់បង់ដោយមិនដឹងខ្លួន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។ លេខសំណាង គឺលេខ០។

ឆ្នាំខាល

ថ្ងៃនេះ ក្រោយពេលដែលអ្នកនិយាយជាមួយមិត្តរួច នឹងអាចគិតឃើញផ្លូវក្នុងការចំណេញប្រាក់ ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លឿងខ្ចី។ លេខសំណាង គឺលេខ៣។

ឆ្នាំថោះ

ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែចំណាយប្រាក់ខ្លះ ដើម្បីធ្វើការបណ្តាក់ទុន ទើបអាចមានទ្រព្យចូលមក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។ លេខសំណាង គឺលេខ៨។

ឆ្នាំរោង

ថ្ងៃនេះ លាភផ្នែកទ្រព្យអ្នកមិនសូវល្អឡើយ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លឿង។ លេខសំណាង គឺលេខ៨។

ឆ្នាំម្សាញ់

ថ្ងៃនេះ ផលដែលអ្នកទទួលបានពុំសូវល្អឡើយ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ៩។

ឆ្នាំមមី

ថ្ងៃនេះ អ្នកនឹងអាចទទួលបានឱកាសក្នុងការចំណេញបានប្រាក់ចូលមក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហម។ លេខសំណាង គឺលេខ៤។

ឆ្នាំមមែ

ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នចំពោះការចំណាយប្រាក់នានា។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លឿងខ្ចី។ លេខសំណាង គឺលេខ៥។

ឆ្នាំវក

ថ្ងៃនេះ អ្នកនឹងមានអ្នកតាមជួយច្រើនចូលមក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លឿង។ លេខសំណាង គឺលេខ៨។

ឆ្នាំរកា

ថ្ងៃនេះ អ្នកមិនគួរធ្វើការបណ្តាក់ទុនឡើយ ព្រោះអាចនឹងមិនបានសម្រេច។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ប្រផេះ។  លេខសំណាង គឺលេខ៣។

ឆ្នាំច

ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែសន្សំប្រាក់ខ្លះ ទើបល្អចំពោះអនាគតអ្នក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ខ្មៅ។ លេខសំណាង គឺលេខ៨។

ឆ្នាំកុរ

ថ្ងៃនេះ នឹងគ្មានទ្រព្យអាចចូលក្នុងឃ្លាំងអ្នកបានឡើយ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌មាស។ លេខសំណាង គឺលេខ៩៕

 

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង