ការគេងមមើរនិយាយគឺជារឿងដែលកើតមានញឹកញាប់នាស់សម្រាប់កុមារតូចៗ។ តែវាក៏អាចកើតឡើងចំពោះមនុស្សធមបានដែរ។ យ៉ាងណាមិញ ទាក់ទងនឹងការគេងមមើរនេះ មានរឿងច្រើនដែរ ដែលអ្នកគួរតែស្វែងយល់បន្ថែមដូចខាងក្រោមនេះ៖

ទាក់ទងនឹងជំងឺនៃការគេង

និយាយឲ្យត្រង់ទៅគឺថា ការមមើរនិយាយពេលគេងលក់គឺជាទម្រងនៃជំងឺគេងមួយប្រភេទ ឬគេហៅវាថា Somniloquy។ ជំងឺនេះមិនត្រឹមតែកើតឡើងតែឡើកុមារទេ តែក៏អាចកើតឡើមនុស្សធំដែរ។ ថ្វីបើវាជាជំងឺមែន តែវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឡើយ។ 

គ្មាននរណាដឹងទេថា ហេតុអ្វីវាកើតឡើង ឬកើតឡើងនៅពេលណាឡើយ

ថ្វីបើការគេងមមើរនិយាយគឺជារឿងកើតឡើងជាញឹកញាប់ ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងច្បាស់ថា តើវាកើតឡើងនៅពេលណាឲ្យពិតប្រាកដឡើយ។ ម៉្យាងវិញទៀត វាក៏មិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីហេតុផលដែលវានឹងកើតឡើង និងមានអ្វីកើតឡើងក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកគេងមមើរឡើយ។ ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តដឹងថា ការគេងមមើរនិយាយអាចកើតឡើងក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការគេងទាំងអស់។ 

រាល់ពាក្យដែលនិយាយចេញមកអាចជាការធ្វើចេញជាសម្លេងទៅវិញទេ

សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន ដែលលឺសម្លេងអ្នកគេងមមើរនិយាយនោះ អាចនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉ាងគួរឲ្យចង់សោចទៅវិញទេ។ ព្រោះវា រាល់សម្លេងដែលលឺនោះអាចនឹងត្រូវបានបង្កើតចេញទេ រួមទាំងពាក្យសម្តីដែលនិយាយចេញដោយមិនដឹងខ្លួនតែម្តង។ ប៉ុន្តែ វាពិតជាអាចទៅរួច សម្រាប់អ្នកគេងមមើរនិយាយ ប្រើពាក្យដែលច្បាស់ៗ និងប្រយោគច្បាស់ៗ ហើយមានន័យគ្រប់គ្រាន់ជាងគេងនិយាយពេលដឹងខ្លួនធម្មតាទៅទៀត។ 

មានកត្តាប្រឈមមុខច្រើនដែរ ដែលធ្វើឲ្យគេងមមើរនិយាយ

មានរឿងច្រើនណាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមកាន់តែខ្លាំងនឹងការគេងមមើរនិយាយ ហើយក៏មិនមានតែកូនក្មេងដែរ។ កត្តាខ្លះមានដូចជា កំពុងតែមានជំងឺ កំពុងតែក្តៅខ្លួន ញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹង កំពុងតែស្រ្តេស និងគេងមិនគ្រប់គ្រាន់។ 

ការព្យាបាលមិនប្រាកដថាចាំបាច់ឡើយ

ដោយសារតែការគេងមមើរនិយាយជាទូទៅគ្មានអ្វីគ្រោះថ្នាក់នោះ វាពិតជាមិនចាំបាច់ត្រូវការការព្យាបាលឡើយ។ ក្រៅពីនេះ វាក៏មិនត្រូវបានដឹងថាពេលណាដែលត្រូវព្យាបាលដែរ។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះ វាគួរតែអាចគ្រប់គ្រងបានជាពិសេសបើសិនជាវារំខានដល់ជីវិតរស់នៅ ឬត្រូវការគេងជាមួយគេ។ ឧទាហរណ៍ ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបញ្ចេញសម្លេងស ឬតមការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលគេងអាចជារឿងដែលត្រូវធ្វើដែរ។ បើសិនជាបញ្ហានេះបង្កឡើងដោយជំងឺណាមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរ យកល្អគួរតែព្យាបាលវាឲ្យបានសិន។ ការគេងមមើរនិយាយពេលខ្លះអាចបង្កឡើងដោយជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត ឬថប់អារម្មណ៍ខុសធម្មតាដែរ៕