យោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Independent បានឲ្យដឹងថា ការលើសសម្ពាធឈាមបន្តិចបន្តួចក្នុងវ័យ ៥០ឆ្នាំ អាចធ្វើឲ្យប្រឈមកាន់តែខ្ពស់នឹងភាពភ្លេចភ្លាំងនៅពេលអាយុកាន់តែច្រើន។ ជាមួយនឹងការសិក្សារយៈពេលយូរទៅលើអ្នកបម្រើស៊ីវិលជនជាតិអង់គ្លេស ៨៦៣៩នាក់ បានរកឃើញថា អ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ជាងធម្មតា តែធ្លាប់រកឃើញថាមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាម ទំនងជាមានភាគរយច្រើនជាង មួយភាគបីឯណោះដែលកើតជំងឺភ្លេចភ្លាំង។ 

ទំនាក់ទំនងរវាងការលើសសម្ពាធឈាម និងភាពភ្លេចភ្លាំងត្រូវបានគេដឹងថាកើតឡើងនៅពេលខ្លះដែរ។ វាត្រូវបានគេគិតថា វាអាចដោយសារតែការលើសសម្ពាធឈាមអាចធ្វើឲ្យហូរឈាម និងខូចខាតដល់ខួរក្បាល។ 

តាមការសិក្សាពីមុនគឺមិនបានយល់ស្របថា កម្រិតនៃសម្ពាធឈាម ឬអាយុធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខបែបនេះ ឬចាប់ផ្តើមប្រឈមមុខឡើយ។ 

តាមក្បួនណែនាំភាគច្រើនបានណែនាំថា ការព្យាបាលគួរតែធ្វើទៅលើអ្នកជំងឺមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ Systolic ១៤០mmHg (សម្ពាធនៅពេលដែលបេះដូងលោត និងរុញឈាមទៅជុំវិញរាងកាយ)។

ប៉ុន្តែការសិក្សានេះបានរកឃើញថា ការប្រឈមនឹងភាពភ្លេចភ្លាំងកើនឡើងចាប់ពីសម្ពាធឈាម Systolic ឡើងប្រហែល ១៣០mmHg ឡើងទៅសម្រាប់អ្នកអាយុ ៥០ឆ្នាំ។ សម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់នៅពេលមនុស្សអាយុកាន់តែច្រើន គឺមិនជាប់ទាក់ទងការប្រឈមនឹងភាពភ្លេចភ្លាំងទេ តែប្រហែលជាដោយសារការខូចខាតរបស់ខួរក្បាលដែលវាកើតឡើងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃការលើសសម្ពាធឈាមទៅវិញ។ 

បើសិនជាអ្នកបារម្ភអំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះ ជំហ៊ានដំបូងដ៏ល្អបំផុតគឺត្រូវវាស់សម្ពាធឈាម និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យថាតើអ្នកគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលនេះ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង